Thursday, December 24, 2009

sentuh bayang
Demikian itulah riwayat(penduduk) beberapa negeri, Kami telah kisahkan kepada engkau : di antara mereka ada yang masih berdiri dan ada yang telah binasa. Kami tiada menganiayai mereka, tetapi merekalah yang menganiayai diri sendiri,maka tiadalah bermanfaat bagi mereka sedikitpun, tuhan-tuhan yang mereka sembah,selain dari Allah, tatkala datang siksaan Tuhanmu. Mereka tiada mendapat tambahan,selain kebinasaan.
surah Hud : 100-101

No comments:

Post a Comment