Thursday, June 11, 2009

Menulislah...

“Jika seseorang sudah mencapai tahap membaca yang tinggi, secara semula jadi akan terpanggil untuk memindahkan ilmu pengetahuan yang didapatinya dalam bentuk penulisan.”
(Hamka)

No comments:

Post a Comment